Działania w sprawie pożaru w Pyszącej

W dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, odbyło się spotkanie w sprawie toczącej się akcji gaśniczej na nielegalnym składowisku odpadów w Pyszącej.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • mł. bryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
  • mł. bryg. Tomasz Grelak – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
  • kpt. Tomasz Kierzek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie;
  • Zenon Jahns – Starosta Śremski;
  • Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu;
  • Karina Sulejewska – Naczelnik Pionu Spraw Obywatelskich (Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego);
  • Katarzyna Bednarowicz – Naczelnik Pionu Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem.

Omówiono postępy gaszenia pożaru w Pyszącej. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej poinformowali o zmianie taktyki i techniki dogaszania pożaru (m.in. użycie pomp do ponownego wykorzystania wody, dzięki czemu ograniczona zostanie liczba Strażaków zaangażowanych do akcji prowadzonej na miejscu), planowanym użyciu środka pianotwórczego oraz wykorzystaniu kamery termowizyjnej umieszczonej na dronie celem wykrycia ewentualnych ognisk ukrytych w głębi hałd odpadów, które nie są dostrzegalne dla ludzkiego oka.

Strażacy odizolowali palące się odpady od tych, które nie uległy pożarowi. Aktualnie zostały one zabezpieczone, a docelowo, przy użyciu ciężkiego sprzętu (spychacze gąsiennicowe, koparki), zostaną rozdzielone na mniejsze pryzmy (hałdy) i odseparowane od siebie. Pozwoli to zahamować zasięg rozprzestrzeniania się pożaru, który może wybuchnąć w przyszłości.

Burmistrz Śremu zadeklarował pełne wsparcie i partycypację w kosztach sprowadzenia i pracy ciężkiego sprzętu. Jednocześnie wraz ze Starostą Śremskim, przy wsparciu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zwrócili się do Komendanta Wojewódzkiego Policji o zabezpieczenie terenu nielegalnego składowiska przed dostępem osób trzecich.

Z uwagi na rozprzestrzeniający się dym, niepokój Mieszkańców i władz samorządowych o jego wpływ na zdrowie Mieszkańców gminy Śrem i Książ Wlkp., specjalistyczna grupa strażaków chemików z Krzesin ponownie dokona badania jakości powietrza. Pomiary będą przeprowadzane w każdym budynku wsi Binkowo.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie ponownie bada próbki wody.

Burmistrz Śremu i Starosta Śremski ponownie wystąpią do Ministra Środowiska oraz Wojewody Wielkopolskiego jako przedstawiciela administracji rządowej w województwie o podjęcie działań, wskazanie skutecznych rozwiązań (w tym źródeł finansowania) oraz pełne zaangażowanie w problem likwidacji nielegalnego składowiska w Pyszącej.

Ponadto, wszelka korespondencja jest kierowana do wiadomości organom ścigania (m.in. Prokuratorowi Okręgowemu w Poznaniu, Prokuratorowi Rejonowemu w Śremie, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu).

Materiał dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Śremie

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.