|

Jakie są dochody i wydatki gminy Śrem? Na co Urząd Miejski w Śremie przeznacza pieniądze?

Pod koniec kwietnia w skrzynkach na listy w domach Śremian pojawił się informator zawierający dochody i wydatki gminy Śrem w 2016 roku. Urząd Miejski w Śremie przygotował informatory gminne dot. zakresu spraw urzędu, zadań realizowanych przez gminę oraz budżetu za 2016 rok. Wydatki zostały podzielone na różnorodne kategorie: na oświatę, komunikację miejską, mieszkania socjalne, inwestycje itp.

Broszury były dystrybuowane do wszystkich gospodarstw domowych w gminie Śrem.

Na co Urząd Miejski w Śremie przeznacza pieniądze? Jakie są dochody i wydatki gminy Śrem?

W informatorze przedstawiono charakterystykę poszczególnych pionów urzędu i zakres obsługiwanych tematów. Tabele zawierają dochody i wydatki gminy Śrem w 2016 roku.

Dochody gminy Śrem 2016 – 149 259 630,15 zł

Subwencja oświatowa z budżetu państwa na dofinansowanie szkół
28 775 884,00 zł

Udziały w PIT I CIT od osób fizycznych i przedsiębiorstw
33 408 825,76 zł

Podatki i opłaty lokalne
34 893 543,08 zł

Dotacja z budżetu państwa na program 500+
21 291 533,24 zł

Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną
17 341 004,95 zł

Dotacje z budżetu państwa na przedszkola
2 101 580,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na administrację
764 611,50 zł

Sprzedaż mienia gminnego
2 528 707,60 zł

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminnego
4 084 182,54 zł

Środki unijne, pozostałe dochody
4 069 757,48 zł

Wydatki gminy Śrem 2016 – 153 647 686,92 zł

Wydatki na oświatę – 51 147 303,42 zł

W tym:
Szkoły prowadzone przez gminę: 28 546 438,75 zł

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie – 3 991 161,34 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie – 3 233 358,33 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie – 4 892 930,45 zł
 • Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie – 1 143 644,66 zł
 • Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie – 868 687,91 zł
 • Szkoła Podstawowa w Pyszącej – 1 062 718,45 zł
 • ZSPiG w Dąbrowie – 1 870 150,24 zł
 • ZSPiG w Nochowie – 2 321 775,54 zł
 • ZSPiG w Śremie – 2 643 331,88 zł
 • Gimnazjum nr 1 – 4 325 012,04 zł

Szkoły prowadzone przez inne podmioty – 4 462 354,48 zł

 • Zespół Szkół Katolickich – 3 399 664,79 zł
 • Szkoła im. Kawalerów Orderu Uśmiech – 596 561,76 zł
 • Niepubliczne Gimnazjum – 466 127,93 zł

Odziały przedszkole w szkołach – 1 082 417,96 zł

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie – 89 059,04 zł
 • Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie – 170 892,23 zł
 • Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie – 90 064,02 zł
 • Szkoła Podstawowa w Pyszącej – 117 225,42 zł
 • ZSPiG w Dąbrowie – 239 292,55 zł
 • ZSPiG w Nochowie – 248 158,16 zł
 • ZSPiG w Zbrudzewie – 127 726,24 zł

Przedszkola prowadzone przez inne podmioty – 7 150 998,44 zł

 • Przedszkole Niezapominajka w Śremie – 1 323 750,09 zł
 • Przedszkole Pod Wierzbami w Śremie – 1 524 632,77 zł
 • Przedszkole im. Bł. E. Bojanowskiego w Śremie – 873 763,77 zł
 • Przedszkole Słoneczna Szóstka w Śremie – 2 143 933,37 zł
 • Klub Malucha Bajowy Świat w Śremie – 527 382,36 zł
 • Przedszkole Leśna Polanka w Śremie – 345 080,64 zł
 • Przedszkole Leśne Skrzaty w Śremie – 119 290,87 zł
 • Przedszkole Mali Bohaterowie w Śremie – 79 026,61 zł
 • Przedszkole Kinderki w Śremie – 214 146,96 zł

Żłobki i kluby dziecięce – 679 560,00 zł

 • Tuptusie w Śremie – 150 360,00 zł
 • Klub Malucha Bajkowy Świat w Śremie – 126 000,00 zł
 • Baby Dream – 302 400,00 zł
 • Tęczowa Kraina – 100 800,00 zł

Dowozy do szkół – 1 139 078,86 zł

Pozostałe wydatki na oświatę – 683 258,79 zł

Komunikacja miejsca – 2 094 772,47 zł

Administracja publiczna – 8 414 581,94 zł

Utrzymanie mieszkań socjalnych i komunalnych oraz inne zadania w ramach gospodarki mieszkaniowej – 5 355 913,07 zł

Inwestycje – 21 213 228,78 zł

W tym:

 • budowa i modernizacja dróg gminny – 3 034 025,82 zł
 • budowa boisk sportowych – 556 486,87 zł
 • projekty Budżetu Obywatelskiego Śremu – 469 585,87 zł
 • wykup udziałów w spółce ZGO Jarocin – 1 500 000,00 zł
 • rozbudowa schroniska w Gaju – 295 828,88 zł
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego – 493 508,41 zł
 • modernizacja ratusza – 4 999 994,32 zł
 • modernizacja basenu – 7 500 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne – 1 647 606,09 zł

W tym:

 • Ochotnicza Straż Pożarna – 289 617,00 zł
 • Straż Miejska – 966 606,94 zł
 • dotacja dla Policji – 23 646,00 zł
 • dotacja dla PSP 5 900,00zł
 • zarządzanie kryzysowe – 319 614,00 zł
 • Ochrona zdrowia – 897 788,04 zł

W tym:

 • profilaktyka – 108 250,08 zł
 • przeciwdziałanie narkomanii – 32 496,96 zł
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi – 757 041,00 zł

Pomoc społeczna – 44 324 384,84 zł

W tym:

odpłatność za umieszczenie osób w DPS – 418 352,36 zł

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 13 240 805,28 zł

dodatki mieszkaniowe – 1 510 942,41 zł

zasiłki stałe – 694 524,83 zł

usługi opiekuńcze – 801 021,72 zł

utrzymanie ŚDS – 887 770,05 zł

utrzymanie OPS – 3 257 897,05 zł

program 500+ – 21 291 533,24 zł

pozostała działalność – 2 221 537,90 zł

Utrzymanie cmentarza komunalnego – 235 157,04 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 075 901,12 zł

W tym:

 • gospodarka odpadami – 6 932 786,10 zł
 • utrzymanie porządku – 558 736,88 zł
 • utrzymanie zieleni – 729 375,68 zł
 • schronisko – 792 256,88 zł
 • oświetlenie uliczne – 1 926 759,81 zł
 • ochrona środowiska – 150 161,40 zł
 • pozostałe zadania (w tym place zabaw) – 985 824, 37 zł

Śremskie ZOO – 116 950,00 zł

Fundusz sołecki – 425 697,74 zł

Działalność kulturalna, kultura fizyczna – 5 826 937,20zł

W tym:

 • dotacja dla ŚOK – 731 153,00 zł
 • dotacja dla Muzeum Śremskiego – 601 000,00 zł
 • dotacja dla Biblioteki Publicznej – 1 505 860,00 zł
 • dotacja na remonty zabytków – 229 097,89 zł
 • dofinansowanie Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego – 70 000,00 zł
 • dotacje na kluby sportowe i stowarzyszenia – 500 000,00 zł
 • Senior w Ruchu – 69 000,00 zł
 • utrzymanie obiektów sportowych – 699 475,94 zł

Spłaty odsetek – 1 295 438,76 zł

Planowanie przestrzenne – 365 738,14 zł

Broszurka do pobrania jest tutaj:

http://www.srem.pl/getattachment/Aktualnosci-i-Wydarzenia/Jakie-sa-zadana-gminy-i-na-co-wydaje-pieniadze-Inf/Broszura-SREM.pdf.aspx

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.