​Nowe prasy do odpadów w Mateuszewie

​Nowe prasy do odpadów w Mateuszewie

9 grudnia 2020 r. Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie zakończył rozbudowę Stacji Przeładunkowej w Mateuszewie o dodatkowe prasy do odpadów wraz z kontenerami. Dotychczasowe dwie prasy zostały zastąpione przez 4 nowe prasy. Zamontowane również bloczki betonowych. Urządzeia prasują odpady komunalne, makulatura oraz plastik dzięki czemu bardziej efektywny jest transport.

W uruchomieniu nowych urządzeń do obsługi odpadów uczestniczyli: Bartosz Żeleźny – Zastępca Burmistrza Śremu, Paweł Wojna – prezez Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. oraz Jarosław Warczygłowa i Michał Manowski – Wiceprezesi Zarządu ZGO Sp. z o.o w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Podstawowym zadaniem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Mateuszewie jest zapewnienie ekonomicznego przewozu odpadów komunalnych resztkowych do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.

Działanie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Mateuszewie polega na przeładunku odpadów z samochodów, które odbierają odpady od mieszkańców, do kontenerów, a nastepnie w zestawach transportowych przewożą odpady do „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie. Stacja przeładunkowa skraca czas odbioru odpadów od mieszkańców poprzez zredukowanie odległości pokonywanej przez pojazdy transportujące, odpady co ogranicza tym samym ruch tych pojazdów na drodze oraz emisje zanieczyszczeń wytworzonych przez eksploatacje tych pojazdów.

Odległość około 50 km między Jarocinem, a Gminą Śrem w pełni uzasadnia realizację stacji. Podczas budowy stacji przeładunkowej w gminie Śrem przewidywane było zbieranie około 1200 ton odpadów komunalnych zmieszanych miesięcznie (rocznie około 14400 ton). Natomiast po 6 latach użytkowania stacji przeładunkowej strumień odpadów uległ zwiększeniu i obecnie zbierane jest około 2000 ton odpadów komunalnych miesięcznie ( rocznie około 25000 ton). W związku z tym konieczne było zwiększenie ilości pras wraz z kontenerami znajdujących się na terenie stacji.

Wymiana dwóch obecnych pras oraz dostawienie kolejnych dwóch pozwoli zredukować w skali roku ponad 1600 transportów (daje to 160 000km/rok) z odpadami, co przekłada się na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w ilości około 15200 kg w skali roku. Dodatkowo ich zastosowanie zredukuje zużycie paliw o połowę, a także pozwoli na sprawniejszy i bardziej efektywny transport odpadów do instalacji mieszczącej się na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

Dostawienie nowych pras znacząco poprawi czas załadunków transportowanych odpadów poprzez skuteczniejsze rozdysponowywanie ich między prasami, co przełoży się na zmniejszenie liczy transportów odpadów na trasie krajowej nr 11 oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń spowodowanych transportem drogowym. Mniejsza ilość transportów to również mniejsze ryzyko kolizji i ewentualnego przedostania się odpadów do środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia i jego prawidłowa eksploatacja nie spowoduje negatywnych zmian w środowisku. Zaproponowane rozwiązania techniczne uwzględniają najnowsze trendy europejskie w sposobie gospodarowania odpadami oraz cechują się wysokim stopniem nowoczesności.

Wartość inwestycji to 399.000zł netto, inwestycja finansowana jest ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Producent pras: ZENTEX z silnikiem o mocy nacisku 50ton każda.

Materiał dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Śremie

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.