Oświadczenie UKS Śrem w sprawie decyzji PZPN

0

Dzisiaj otrzymaliśmy informację o decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie protestu przeciwko UKS Śrem. Przypomnijmy, iż protest dotyczył UKSu, który nie dopełnił wszystkich formalności z uczestnictwem swoich zawodników podczas powiatowych eliminacji “Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Więcej o decyzji tutaj: Protest przeciwko UKS Śrem: jest decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzisiaj otrzymaliśmy również oświadczenie Uczniowskiego Klubu Sportowego Śrem w tej sprawie, który publikujemy.

Z dużą radością i satysfakcją informujemy, że zgodnie z przesłaną do nas odpowiedzią z PZPN w sprawie protestu wniesionego przez członka zarządu klubu KSGB Manieczki p.Jędrzeja Drobińskiego zmierzającego do wykluczenia naszych drużyn z udziału w turnieju “Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” podtrzymano w pełni poprzednie stanowisko Polskiego Związku Piłki Nożnej o weryfikacji UKS Śrem, jako uczniowskiego klubu sportowego i przyjęciu nas do XVIII edycji turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

Nasz klub znajduje się w trakcie procedury regulowania swojej sytuacji prawnej, co zgodnie z Regulaminem rozgrywek turnieju o Puchar Tymbarku dopuszcza nas do gry w tym turnieju.

Niech stanowisko PZPN będzie przykładem na naszym lokalnym „podwórku”, w jaki sposób powinny być rozstrzygane sporne kwestie. Nigdy w duchu oskarżeń, podejrzeń i nienawiści zatruwających sportowe środowisko (zwłaszcza dziecięce), a zawsze na korzyść rozwoju dzieci i młodzieży w duchu pozytywnych emocji i ducha fair play.

Gratulujemy zatem naszym zawodnikom pięknej postawy w turnieju, gry fair play ze swoimi rówieśnikami i cieszymy się z Waszych pozytywnych emocji, jakich doświadczyliście w trakcie tych rozgrywek. Dołożymy jak zawsze wszelkich starań abyście mogli ich doświadczać w kolejnych meczach i turniejach.

Dziękujemy naszym rodzicom i kibicom za wsparcie i zaufania okazane tej sytuacji klubowi.

Przykro nam, że dzieci biorące udział w pięknej, sportowej imprezie musiały być świadkami zachowań działaczy polegających na obscenicznych gestach i wulgaryzmach kierowanych pod adresem organizatorów Tymbarku. Osobna procedura wyjaśniająca takie zachowanie p. Jędrzeja Drobińskiego członka zarządu KSGB Manieczki została wszczęta przez organizatorów Tymbarka z ramienia PZPN.

Incydent ten dobrze oddaje narastającą od kilku lat złą atmosferę wokół sportu w Śremie psującego wizerunek naszego miasta i powiatu poprzez nieuzasadnione donosy i naganne, wulgarne zachowania niesłusznie protestujących działaczy w obecności dzieci uczestniczących w sportowych zawodach. Mamy nadzieję, że w trosce o promocję i dobre imię Śremu takie destrukcyjne działania w skali lokalnej, ale również przedstawiające naszą społeczność w negatywnym świetle w skali całej Polski, będą w naszym mieście wreszcie napiętnowane.

UKS Śrem, jako klub, który wychowuje przez sport poleca swoim podopiecznym na przyszłość sprawdzoną i jedyną słuszną, zwłaszcza w takich sytuacjach, zasadę „zło dobrem zwyciężaj”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.