​Powstanie studium dla kolejowej linii Śrem-Czempiń

​Powstanie studium dla kolejowej linii Śrem-Czempiń

15 lipca 2021 r. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę na opracowanie studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Dokumentacja zostanie przygotowana dla Programu Kolej+ który docelowo połączy kolejowo Śrem z Poznaniem oraz zwiększy zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej….

Samorządy Metropolii Poznań przekażą szpitalom ponad 13 mln zł na walkę z COVID-19

Samorządy Metropolii Poznań przekażą szpitalom ponad 13 mln zł na walkę z COVID-19

Samorządy stowarzyszone w Metropolii Poznań przekażą szpitalom ponad 13 mln zł na zakup sprzętu i środków do walki z COVID-19. Podpisanie porozumienia o partnerstwie do tego projektu nastąpiło 11 marca 2021. Sprzęt medyczny trafi do siedmiu szpitali na terenie Metropolii. 23 samorządy Metropolii Poznań 10 listopada 2020 przyjęły uchwałę o woli przekazania pieniędzy szpitalom. Na…