Kategoria Inwestycje

​Trwa dostawa pojemników na odpady

Urząd Miejski w Śremie informuje, że na terenie gminy Śrem rozpoczęło się wyposażanie nieruchomości jednorodzinnych w nowe pojemniki na odpady. Od 1 września wprowadzone zostaną zmiany w systemie gospodarowania odpadami w gminie Śrem. Odpady bio i popiół będą odbierane wyłącznie…

​Ścieżka do Zbrudzewa i w kierunku Mechlina już gotowa

Powiększył się zasób ścieżek rowerowych w gminie Śrem. 13 lipca br.  zakończona została ścieżka pieszo-rowerowa do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina. Inwestycja jest częścią projektu Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz…

​Powstanie studium dla kolejowej linii Śrem-Czempiń

15 lipca 2021 r. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę na opracowanie studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Dokumentacja zostanie przygotowana dla…

​Aleja lipowa w Mechlinie – prace pielęgnacyjne pomnika przyrody

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podjął uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Śrem pomocy finansowej w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w obrębie drzew wchodzących w skład pomnika przyrody «Aleja lipowa w Mechlinie», rosnących na terenie…

Zielony przystanek na ul. Mickiewicza

W Śremie przy ul. Adama Mickiewicza pojawił się nowy przystanek autobusowy. Nowoczesny wizerunek jest miły dla oczu, ale przede wszystkim przyjazny dla środowiska. Zadanie pn. „Budowa wiaty przystankowej autobusowej Ekozielony Przystanek”  zostało zrealizowała firma P.H.U. Katarzyna Piechel˗Kaczmarek, Wyrzeka ul. Śremska…

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Śremu 2022

Tężnia solanowa w Parku Śremskich Odlewników

Od 1 do 30 czerwca mieszkańcy gminy Śrem mogli składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Śremu 2022.Łącznie wpłynęło 20 projektów: 7 w kategorii projektów ogólnogminnych 8 w kategorii projektów lokalnych miejskich 5 w kategorii projektów lokalnych wiejskich Projekty ogólnogminne Boisko sportowe…

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Śremie informuje o rozpoczęciu na terenie gminy Śrem prac związanych z realizacją zadania pn. „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych w 2021 r. – wały – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu (część 1 –…

Psarskie zakwitnie dla pszczół

Psarskie zakwitnie dla pszczół

22 maja br. stara część Psarskiego zyskała łąkę kwietną. Kwiaty posiali mieszkańcy. Nie było to proste zadanie, ponieważ teren wymagał odpowiedniego przygotowania przez specjalistyczny sprzęt. Dzięki uprzejmości firmy „Ogrody Grzywaczyk Pracownia Kształtowania Krajobrazu” udało się odpowiednio przygotować podłoże, na którym wysiany…