Tag: wały

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Śremie informuje o rozpoczęciu na terenie gminy Śrem prac związanych z realizacją zadania pn. „Utrzymanie cieków naturalnych i