Segregacja odpadów w Śremie: planowane zmiany w segregacji niektórych odpadów

Segregacja odpadów w Śremie: planowane zmiany w segregacji niektórych odpadów

Urząd Miejski w Śremie dystrybuuje do właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych informacje o obniżonych stawkach za gospodarowanie odpadami w 2021 roku. W kopercie znajduje się również informacja o planowanych zmianach w zakresie pojemników na bioodpady.   Od 1 lipca br. planowana jest zmiana w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Śrem w zakresie zbierania odpadów komunalnych…