Segregacja odpadów w Śremie: planowane zmiany w segregacji niektórych odpadów

Segregacja odpadów w Śremie: planowane zmiany w segregacji niektórych odpadów

Urząd Miejski w Śremie dystrybuuje do właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych informacje o obniżonych stawkach za gospodarowanie odpadami w 2021 roku. W kopercie znajduje się również informacja o planowanych zmianach w zakresie pojemników na bioodpady.   Od 1 lipca br. planowana jest zmiana w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Śrem w zakresie zbierania odpadów komunalnych…

Śremska kampania #sremsegreguje nagrodzona

Śremska kampania #sremsegreguje nagrodzona

Gmina Śrem otrzymała pierwszą nagrodę za projekt edukacyjno-informacyjny w zakresie segregacji odpadów wśród mieszkańców gminy Śrem #sremsegreguje. Gmina Śrem została laureatem w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Wniosek konkursowy zgłoszony był w kategorii pierwszej, która obejmowała projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie…

Źle segregujemy śmieci: skontrolowano stację przeładunkową w Mateuszewie
|

Źle segregujemy śmieci: skontrolowano stację przeładunkową w Mateuszewie

Urząd Miejski w Śremie poinformował, że po przeprowadzonej w dniu 22 lipca br. kontroli na stacji przeładunkowej w Mateuszewie surowców wtórnych (makulatura) stwierdzono nieprawidłowości w segregacji. Kontrola wypadła lepiej od tej przeprowadzonej w czerwcu, jednak wciąż popełniane są błędy. Poniżej odpady, które zostały niewłaściwie posegregowane z wypisaną poprawną sekcją do której powinny trafić: kartony po…

Czy śremianie segregują śmieci? Podsumowanie segregacji odpadów w styczniu w gminie Śrem
|

Czy śremianie segregują śmieci? Podsumowanie segregacji odpadów w styczniu w gminie Śrem

Od 1 stycznia 2020 roku segregacja śmieci jest obowiązkowa. Mieszkańcy gminy Śrem przystosowali się do zmian w obowiązującym prawie, co potwierdzają wskaźniki przedstawione w poniższych wykresach. Porównując styczeń 2019 roku i styczeń 2020 roku. Łączna ilość odpadów segregowanych wzrosła o niemal 92,4 tony (z 153,3 ton w 2019 roku do 245,7 ton w 2020 roku)….