Do Śremskiego Ośrodka Kultury powracają zajęcia z Akademii Mamy Taty i Malucha. Są to wielozmysłowe zajęcia grupowe dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów (dzieci w wieku 6 mc – 17 mc oraz 18 mcy – 3 lata), które odbywają się w formie grupowych zajęć integracyjno-rozwojowych.

Idea przewodnia to PERSPEKTYWA DZIECKA i WSPÓLNA ZABAWA Dzieci i opiekunów: zabawy ruchowe (zmysł równowagi) oraz zabawy edukacyjne i rozwojowe (zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu), w tym zabawy z wykorzystaniem tzw. materiałów niedokończonych (np. piasek, kasza, mąka, papier, woda, owoce itp.).
Zajęcia mają być miejscem i czasem, gdzie Dziecko znajdzie odpowiednie warunki dla swojej naturalnej aktywności i ciekawości, możliwość wyrażania emocji i uczuć przez nie przeżywanych, przy wsparciu dorosłych (prowadzącej i opiekunów).

Podczas spotkań dzieci:
– w bezpiecznym towarzystwie swoich rodziców mają okazję do poznawania świata “poza domem”,
– bawią się w przestrzeni zaaranżowanej specjalnie z myślą o małych dzieciach,
– uczą się świata wszystkimi zmysłami: obserwują nowe otoczenie, słuchają nowych dźwięków, dotykają nieznanych wcześniej materiałów, czują nowe zapachy,
– intensywnie rozwijają się ruchowo podczas wspólnych zabaw w ciekawym miejscu,
– spędzają czas w zgodzie z własnymi potrzebami w swoim własnym rytmie.

Podczas spotkań dorośli:
– mają okazję do spędzenia ciekawie czasu z własnym dzieckiem poza domem,
– uczestnicząc w zajęciach poznają jeszcze lepiej swoje dziecko w nowym miejscu,
– będąc w grupie z innymi dorosłymi mogą uczyć się od siebie wzajemnie, wymieniać informacjami i doświadczeniami,
– aktywnie współtworzą program zajęć i wspólnie organizują dzieciom inspirującą i bezpieczną przestrzeń,
– angażują i rozwijają swoje umiejętności na rzecz wspólnych działań związanych z dziećmi.

Czas trwania: 1,5 h
Rytm zajęć:
Planowany harmonogram zajęć sprzyja także spotkaniu opiekunów i wzajemnej wymianie doświadczeń. W grupie dzieci starszych (18 mcy – 3 lata) dużą rolę rozwojową odgrywają stałe punkty zajęć, orientacja na początek/koniec aktywności, identyfikacja i interakcje grupowe, pogłębianie tematów, oczekiwanie na swoją kolej, rola prowadzącego i świadomość wyboru – czyli aktywności wstępnie przygotowujące do życia przedszkolnego.
Plan zajęć:
– zabawa swobodna, oswojenie z otoczeniem (10-15min), możliwość rozmowy rodziców
– powitanie w kole z udziałem instrumentów, śpiewamy „Rączki”
– przywitanie w ruchu przy muzyce (min. „Dwa Michały”)
– działanie związane z aktualnym tematem zajęć
– przerwa na przekąskę
– pożegnanie, przeczytanie krótkiej bajki i (piosenka na zakończenie).

Uczestnicy: dzieci w wieku przedprzedszkolnym (6mc-17mc i 18mc-3lata)

Metody:
Zajęcia polegają na możliwie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez:
– budzenie świadomości ciała poprzez improwizację taneczną
– stymulowanie wyobraźni poprzez popularne zabawy ruchowe, zabawy rozwojowe i tematyczne, w tym z wykorzystaniem tzw. materiałów niedokończonych (piasek, kasza, mąka, papier, woda, owoce);
– proste prace plastyczne/manualne nastawione na działanie (nie efekt), śpiewanie prostych piosenek, czytanie wierszy/bajek, – opowiadanie historii z wykorzystaniem elementu zaskoczenia/pobudzenia ciekawości.

Jednocześnie, zajęcia mogą mieć charakter edukacyjny także dla dorosłych prezentowane są propozycje zabaw z dziećmi służących rozwojowi dziecka, często razem z omówieniem ich zasadności/celu, w tym poprzez zaopatrzenie dorosłych w odpowiednie informacje czy teksty.

Zapisy w Śremskim Ośrodku Kultury lub pod nr tel.: 61 28 35 904.

Akademia Mamy Taty i Malucha w Śremiskim Ośrodku Kultury
Akademia Mamy Taty i Malucha w Śremiskim Ośrodku Kultury

materiał dzięki uprzejmości Śremskiego Ośrodka Kultury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.