​Powstanie studium dla kolejowej linii Śrem-Czempiń

15 lipca 2021 r. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę na opracowanie studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Dokumentacja zostanie przygotowana dla Programu Kolej+ który docelowo połączy kolejowo Śrem z Poznaniem oraz zwiększy zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dokumentacja zostanie zrealizowana do listopada 2021 r. przez wyłonione Konsorcjum: firmy Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. oraz Instytutu Kolejnictwa. Dokumentacja jest elementem udziału projektu w rządowym Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.
Do Programu Rządowego Kolej+ zostało głoszone przez Województwo Wielkopolskie 5 projektów.  Liderem projektów jest samorząd wojewódzki, natomiast Partnerami projektów są przedstawiciele gmin i powiatów położonych na przebiegu udowanych/modernizowanych linii oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań – łącznie 41 podmiotów. 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest partnerem dla dwóch projektów dot. linii kolejowych na odcinku Śrem-Czempiń oraz Międzychód-Szamotuły.

Linia Śrem-Czempiń o długości ponad 20 km wybudowana została w 1885 roku. Przewozy pasażerskie zawieszono na niej w 1995 roku, a 19 grudnia 2002 roku PKP PLK SA przekazały ją do zasobów PKP SA w celu fizycznej likwidacji.

Reaktywacja tej linii pozwoli na włączenie Śremu – bardzo ważnego ośrodka dysponującego dużym potencjałem społecznym i gospodarczym, do systemu umożliwiającego mieszkańcom gminy sprawny dojazd do Poznania. Obecnie ruch pomiędzy Śremem a Poznaniem odbywa się przede wszystkim komunikacją samochodową. Dojazd trwa godzinę, natomiast po uruchomieniu połączenia kolejowego czas przejazdu pomiędzy tymi dwoma miastami skróciłby się znacznie. Pozytywnym zjawiskiem byłoby odciążenie dróg dojazdowych do Poznania i ulic w samym mieście.

Linia Poznań-Śrem mieści się w obrębie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, stąd duże zaangażowanie Stowarzyszenia Metropolia Poznań w realizację przedsięwzięcia.

Koszty opracowania WSPP, na postawie porozumień pomiędzy Liderem a Partnerami projektów będą ponoszone w połowie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a w pozostałej części przez Partnerów projektów zgłoszonych do Programu.

Wstępne studia będą obejmowały w szczególności pozyskiwanie danych i zdefiniowanie wariantów infrastruktury, sporządzenie prognoz ruchu dla wariantów infrastruktury, analizę ruchowo-eksploatacyjną, oszacowanie kosztów, wskazanie istotnych kwestii technicznych, wybór preferowanego wariantu oraz ocenę wpływu projektu na uzyskanie/usprawnienie połączenia miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim.

Materiał dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Śremie.

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.