Złoża ropy naftowej w Śremie? Będą poszukiwania
||

Złoża ropy naftowej w Śremie? Będą poszukiwania

Na terenie gminy Śrem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. planuje prowadzić prace wiertnicze przy dwóch otworach poszukiwawczych Grodzewo-1 i Bystrzek-1, w oparciu o koncesję łączną na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego Śrem-Jarocin 29/2001/Ł.

Otwór Grodzewo-1 będzie wiercony na terenie w zarządzie Lasów Państwowych w granicach Nadleśnictwo Babki, w pobliżu miejscowości Dabrowa.

Otwór Bystrzek-1 będzie zlokalizowany na gruncie rolnym w okolicy miejscowości Luciny.

Cel planowanych prac Celem prowadzonych prac jest odkrycie i udostępnienie złóż gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca.
Prace poszukiwawcze w tym rejonie prowadzone są od lat 70-tych ubiegłego wieku. Zaowocowały one odkryciem wielu złóż gazu ziemnego, w tym np.: Kaleje (1974), Kaleje E (1996) oraz Zaniemyśl (2004).
W 2018 roku firma Geofizykę Toruń SA realizowała na tym terenie badania sejsmiczne 3D. Ich wyniki pozwoliły zaprojektować planowane otwory Grodzewo-1 i Bystrzek-1.

Jak długo potrwają prace prowadzone na zlecenie PGNiG?

Aktualnie trwają prace przygotowawcze, które polegają na budowie placów na których będzie prowadzone wiercenie i przygotowaniu dróg dojazdowych do transportu rządzenia wiertniczego. Po wykonaniu powyższych, przystąpimy do realizacji prac wiertniczych.
Zakładamy, że prace wiertnicze łącznie z planowanymi testami przy każdym z otworów potrwają ok. 4 miesięcy od momentu rozpoczęcia wiercenia. Po zakończeniu wierceń odbędą się testy eksploatacyjne. Po ich zakończeniu urządzenie wiertnicze zostanie zdemontowane. W dalszej kolejności, w zależności od wyniku prac, zostanie przeprowadzona częściowa lub całkowita rekultywacja miejsca prac i ewentualne podłączenie do eksploatacji.

W jaki sposób prowadzone są wiercenia i co oznaczają dla Mieszkańców gminy?

Na zlecenie PGNiG, jako operatora, prace wiertnicze będzie realizowała firma EXALO Drilling SA., która świadczy najwyższej jakości usługi związane z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Sprzęt wykorzystywany przez specjalistów z EXALO spełnia najwyższe standardy, zapewnienia maksymalny poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i mieszkańców terenów objętych pracami oraz środowiska naturalnego.
Prace wiertnicze mogą powodować pewne tymczasowe niedogodności, takie jak odgłosy urządzeń, zwiększony ruch samochodowy, czy nocne oświetlenie placu wiertniczego. Przepisy i specyfika prowadzonych operacji wymaga prowadzenia prac w systemie całodobowym.

W jaki sposób jest gwarantowane bezpieczeństwo?

W związku z prowadzonymi pracami Mieszkańcy Gminy mogą czuć się bezpiecznie – dotyczy to zarówno ich samych, jak i środowiska naturalnego. Polskie przepisy prawa i wszelkie procedury regulujące prace związane z poszukiwaniami i eksploatacją złóż węglowodorów stanowią bardzo rozbudowany system zabezpieczeń w celu ochrony środowiska. Gwarantują także bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i wszystkich osób znajdujących się w otoczeniu prowadzonej inwestycji. Niezależnie od tego, instytucje takie jak np. Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy oraz władze samorządowe posiadają instrumenty prawne umożliwiające kontrolę zakładów górniczych, prowadzonych na ich terenie prac oraz monitoringu środowiska.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest liderem poszukiwań i eksploatacji ropy naftowej w Polsce. Firma dysponuje ogromnym doświadczeniem, a także dostępem do najlepszych technologii. Ze względu na swoją szczególną pozycję, PGNiG stawia sobie za cel nie tylko rozwój działalności, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oznacza to połączenie wiedzy i umiejętności z troską o racjonalną gospodarkę krajowymi zasobami oraz poszanowaniem dla Mieszkańców terenów, na których spółka prowadzi prace.

Koncesja na której prowadzone będą prace obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1073,61 km2, w tym teren gmin: Kościan, Brodnica, Zaniemyśl, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Kotlin, Jaraczewo, Dobrzyca, miast i gmin: Krzywiń, Czempiń, Gostyń, Borek Wielkopolski, Śrem, Książ Wielkopolski, Dolsk, Mosina, Kórnik, Żerków, Jarocin w województwie wielkopolskim. Prace na tym terenie realizowane są wspólnie ze spółką Orlen Upstream.

PGNiG przeprasza za ewentualne przejściowe niedogodności związane z prowadzonymi pracami i liczy na wyrozumiałość Mieszkańców. Spółka zapewnia, że o wszystkich swoich działaniach na tym terenie na bieżąco informuje władze Gminy, a wielu kwestii uzgadnia na bieżąco. Dotyczy to harmonogramu prowadzenia prac, rozpoczęcia poszczególnych etapów realizowanego przez nas przedsięwzięcia, tras przejazdu pojazdów związanych z prowadzonymi pracami, zasad korzystania z dróg będących w zarządzie gminy Śrem. Wynika to nie tylko z obowiązków nałożonych przepisami prawa, ale także z dążenia PGNiG do zapewnienia dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy ze wszystkimi Mieszkańcami.

Materiał dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Śremie

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.