ARiMR pomaga rolnikom zabezpieczyć się przed klęskami. Ostatnie dni na złożenie wniosku.

ARiMR pomaga rolnikom zabezpieczyć się przed klęskami. Ostatnie dni na złożenie wniosku.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowuje inwestycje w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Tym samym pomaga rolnikom zabezpieczyć się przed klęskami. Na złożenie wniosku zostało kilka dni, ponieważ ostateczny termin, to 22 listopada 2019r.

O uzyskanie pomocy mogą starać się rolnicy zajmujący się chowem lub hodowlą trzody chlewnej, którzy chcą realizować przedsięwzięcia zapobiegające rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń. Wnioski składać mogą również spółki wodne lub związki spółek wodnych.

W pierwszym przypadku o dofinansowanie może ubiegać się rolnik będący osobą pełnoletnią, który ma nadany numer identyfikacyjny, posiada gospodarstwo rolne położone na obszarze Polski i prowadzi produkcję trzody chlewnej w liczbie co najmniej 50 sztuk– wyjaśnia Jolanta Duchnik – dyrektor departamentu działań inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie dla rolników?

Między innymi na budowę ogrodzenia chlewni, wybudowanie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, zakup urządzeń służących dezynfekcji, takich jak tunele, kurtyny lub bramy, oraz na dostosowanie pomieszczeń. Wysokość przyznanej kwoty wynosi 100 tysięcy złotych.

- reklama -
NIE CZEKAJ I SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA ARIMR NA MYJKI CIŚNIENIOWE!!! 

Szczegółowe informacje na temat operacji typu “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014–2020 udzielane są w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR, Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR (22) 318-47-00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Dokumenty aplikacyjneotwórz

Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup myjka ciśnieniowa do dezynfekcji pojazdów?

Tak. Koszt wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

Czy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy rolnik musi posiadać co najmniej 50 świń?

Nie. Liczbę świń niezbędną do spełnienia warunku ubiegania się o pomoc (50 sztuk) ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12. Dane niezbędne do ustalenia tej wartości pobierane są w pierwszym dniu naboru z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego przez ARiMR. Dane zgłoszone do tego rejestru po pierwszym dniu naboru nie będą miały wpływu na ustalenie punktacji, a zatem wszystkich niezbędnych zgłoszeń w zakresie zmiany liczby zwierząt w stadzie należy dokonać przed rozpoczęciem naboru.

Obecnie w chlewni znajduje się m.in. pomieszczenie gospodarcze. Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na przebudowę i wyposażenie tego pomieszczenia aby spełniało on funkcje pierwszego pomieszania socjalnego, które będzie wyposażone m.in. w szafki na ubrania do obsługi trzody, środku czystości, umywalki.

Nie, ten koszt nie wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca chód świń może ubiegać się o pomoc?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sp. z o.o. jako osoba prawna, może ubiegać się o pomoc w poddziałaniu 5.1 jeżeli prowadzi działalność rolniczą w zakresie chodu lub hodowli świń na poziomie średniorocznym na najmniej 50 sztuk na terytorium rzeczy pospolitej Polskiej?

Czy założenie monitoringu w chlewni, by np. kontrolować wejście/wyjście osób przebywających w chlewni, można uznać za koszt kwalifikowalny?

Nie, koszt ten nie stanowi kosztu kwalifikowalnego objętego dofinansowaniem.

źródło: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof/wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-najczesciej-zadawane-pytania.html

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.