List otwarty Burmistrza Śremu w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Pyszącej
|

List otwarty Burmistrza Śremu w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Pyszącej

Burmistrz Śremu, Adam Lewandowski wystosował list otwarty do Posłów i Senatorów w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Pyszącej:

Zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie aktywnych działań, wsparcie i interwencję w sprawie naszej walki o usunięcie odpadów zgromadzonych w sposób nielegalny na terenie wsi Pysząca, gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie.  
Od wielu lat Mieszkańcy borykają się ze skutkami nieprawidłowego gospodarowania odpadami przez nieuczciwego przedsiębiorcę, którym jest firma PP-U SANBUD Sp. z o.o. (aktualnie w likwidacji) z siedzibą w Pyszącej przy ul. Ceglanej 10, 63 – 100 Śrem.

W związku z istniejącą sytuacją na nielegalnym składowisku, która w okresach, gdy nie występują zjawiska kryzysowe (liczne pożary), wiąże się z ciągłym bytowaniem Mieszkańców w środowisku zanieczyszczonym odorem pochodzącym z procesów zachodzących w obrębie odpadów, w imieniu własnym i Mieszkańców informuję, że stan wzburzenia niemocą Państwa w radzeniu sobie w opisanych, jak ta, sytuacjach przekroczył już górną granicę.

Konsekwencje pozostawania odpadów w Pyszącej okazały się fatalne w skutkach, przyszłość jawi się w coraz ciemniejszych barwach, a napięcie wśród Mieszkańców osiągnęło punkt krytyczny.
Odpady te zagrażają środowisku. Z przeprowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie badań wynika, że doszło do istotnego pogorszenia się stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Wyniki tych badań są wstrząsające (w przypadku niektórych parametrów nastąpiło pogorszenie nawet o 250 tys. %). Hałdy odpadów sąsiadują z zabudową mieszkaniową wsi. To sąsiedztwo skutkuje nie tylko uciążliwym odorem, ale także plagami insektów i gryzoni.

Wielokrotnie ze Starostą Śremskim zwracaliśmy się do Ministra Środowiska i Organów ścigania, a także Premiera Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego oraz Wojewody Wielkopolskiego o zajęcie się tematem i przedstawienie skutecznych rozwiązań, w tym źródeł finansowania, dla jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie pozostawiono hałdy nielegalnie zgromadzonych odpadów. 

Jako władze samorządowe (powiatowe i gminne) podjęliśmy wszelkie, możliwe działania będące w naszym zasięgu w walce z nieuczciwym przedsiębiorcą, ale wobec tak złożonego, kosztownego problemu pozostajemy bezsilni. Bezsilność ta jest znana także innym samorządom w całym kraju.

Wobec powyższego prosimy o pilną pomoc i rozpoznanie sprawy.  


Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.