Smog w Śremie: Strażnicy Miejscy mogą już pobierać próbki opału

Jednym ze sposobów walki ze smogiem jest kontrola gospodarstw domowych w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału w piecach i kotłach domowych. W tym celu funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzają kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem.

W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą ukarać mandatem karnym w wysokości 500 zł. W 2018 r. skontrolowano 475 nieruchomości. Nałożono 2 mandaty karne.

Kontrole będą kontynuowane w tym roku.

W sytuacjach spornych, w związku z podejrzeniem wykorzystywania jako opału materiału niedozwolonego, strażnicy miejscy mogą pobrać próbkę popiołu z paleniska do badań laboratoryjnych. W tym celu funkcjonariusze zostali przeszkoleni i uzyskali stosowne certyfikaty. Jeżeli skład analizowanej próbki potwierdzi wykorzystanie niedozwolonego materiału jako opału, sprawa będzie kierowana do właściwego sądu. Sąd może wymierzyć karę grzywny w wysokości kilku tysięcy złotych.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2018 r. uchwały nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 887), tzw. uchwały antysmogowej, osoby wykorzystujące do celów grzewczych piece, kotły, kominki opalane paliwem stałym (węgiel, ekogroszek, drewno, pellet) zobowiązane są do okazania kontrolującym:

 • dokumentów potwierdzających zakup opału (faktura, rachunek),
 • pełną informację produktową dotyczącą opału, tj. jego pochodzenie, wartość opałową, zawartość popiołu oraz siarki,
 • świadectwa jakości (certyfikat jakości) zawierające wyniki badań jakości opału wykonanych przez upoważnione laboratorium.

Wszystkich ww. dokumentów należy domagać się od sprzedawców opału.

Materiałami niedozwolonymi, poza odpadami, zgodnie z przywołaną uchwałą na terenie województwa wielkopolskiego są:

 1. węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z jego wykorzystaniem;
 2. muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;
 3. paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
 4. węgiel kamienny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniające któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
 • wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
 • zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
 • zawartość siarki nie więcej niż 0,8%;
 1. biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Niezastosowanie się do powyższych zakazów będzie wiązać się z nałożeniem grzywny.

Materiał dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Śremie.

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.