Dotacje na modernizacje systemu grzewczego związanego z likwidacją pieców i kotłów opalanych paliwem stałym

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

W celu ograniczenia występowania zjawiska niskiej emisji od kilku lat gmina Śrem udziela dotacji z własnego budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na modernizacji systemu grzewczego związanego z likwidacją pieców i kotłów opalanych paliwem stałym (np. węgiel, miał) i ich zastąpieniu jednym z następujących źródeł ciepła:

 • kocioł gazowy;
 • kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej;
 • kocioł olejowy;
 • pompa ciepła,
 • kocioł na paliwo stałe (węgiel, pellet), bez dodatkowego rusztu, 5 klasy lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 wyłącznie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Ponadto mieszkańcy mogą ubiegać się o dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji obejmujących zakup i montaż:

 • w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła,
 • mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej.

W zależności od rodzaju inwestycji można uzyskać dotację w wysokości do 5.000 zł. W latach 2012 – 2018  gmina Śrem udzieliła dotacji na kwotę ok. 980 000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać przez cały rok w Urzędzie Miejskim w Śremie. 
Wnioski należy składać przed realizacją inwestycji, w szczególności przed dokonaniem zakupu i montażem dotowanych urządzeń, a w przypadku inwestycji związanej z likwidacją pieców węglowych – przed demontażem pieców.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Zespołu Ochrony Środowiska
Pionu Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem
(tel. 61 28 47 138 lub 61 28 47 140).

Inne źródła dofinansowania – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Dla osób fizycznych
Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z poprawą efektywności energetycznej i zmniejszeniem emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Dofinansowaniu w formie dotacji lub pożyczki podlegają takie przedsięwzięcia jak:

 • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji,
 • instalacja urządzeń i instalacji takich jak: kotły  na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,  wraz z przyłączami,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Wysokość dotacji może wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych, a wysokość pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.
Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.
Więcej o dofinansowaniu: http://www.wfosgw.poznan.pl/ lub tel. 61 845 62 28; 61 845 62 24.

Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

Od połowy stycznia 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza takich jak: modernizacja źródła ciepła, montaż instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą, montaż urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą, modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków na energooszczędne, modernizacja źródeł światła ulicznego, budowa przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, termomodernizacja obiektów budowlanych, modernizacja instalacji c.o., likwidacja lokalnych źródeł ciepła i podłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych.

Materiał dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Śremie

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.