Kontrole dotyczące spalania odpadów w grudniu 2018 roku w Śremie

Urząd Miejski w Śremie informuje, że w grudniu 2018 roku przeprowadzane będą kontrole dot. spalania odpadów na losowo wybranych nieruchomościach w gminie Śrem. 

Kontrole w zakresie termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, w szczególności w zakresie wykorzystywania odpadów jako opału do spalania w piecach realizowane będą w trosce o zdrowie mieszkańców gminy oraz czyste powietrze atmosferyczne, którym wszyscy oddychamy.

W grudniu kontrole zaplanowano w miejscowościach:

 • Zbrudzewo,
 • Psarskie,
 • Dalewo,
 • Mechlin

oraz na terenie miasta Śrem – ulice:

 • Stary Rynek,
 • Plac 20 Października,
 • Śniadeckiego,
 • Ogrodowa,
 • Wielka Rzeźnicka,
 • Tatarkiewicza,
 • Adama Mickiewicza.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.): „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 maja 2018 r. obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące spalania niektórych paliw stałych w kotłach, kominkach i piecach, wprowadzone uchwałą nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 8807) – tzw. „uchwałą antysmogową”.

Przedmiotowa uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8%;
5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Do paliw określanych jako biomasa stała zalicza się głównie: drewno, pellet oraz słomę. Drewno o wilgotności poniżej 20% można uzyskać poprzez jego sezonowanie (suszenie naturalne) przez okres co najmniej pół roku do kilku lat, bądź poprzez suszenie sztuczne.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych tzw. „uchwałą antysmogową” będą prowadzić w szczególności: straże gminne, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, inspektorzy nadzoru budowlanego, Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Policja – na podstawie przepisów odrębnych.

Sankcje stosowane w przypadkach naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), według którego kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96 ustawy, podlega karze grzywny.

Jakie dokumenty należy przedstawić w czasie kontroli?

 • dokumenty potwierdzające zakup opału (faktura, rachunek),
 • pełną informację produktową dot. opału, tj. jego pochodzenie, wartość opałową, zawartość popiołu oraz siarki,
 • świadectwo jakości (certyfikat jakości) zawierające wyniki badań jakości opału wykonanych przez upoważnione laboratorium.

Wszystkich ww. dokumentów należy domagać się od sprzedawców opału.

Materiał dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Śremie

Similar Posts

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.