Będzie kładka i ścieżka rowerowa w kierunku Zbrudzewa i Mechlina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Powstanie kładka i ścieżka rowerowa w kierunku Zbrudzewa i Mechlina. Projekt obejmuje budowę kładki pieszo-rowerowej w kierunku Zbrudzewa przy istniejącym moście nad kanałem ulgi oraz ścieżki pieszo-rowerowej do ronda oraz do Zbrudzewa (do ul. Długiej) z bezpiecznym przejazdem pod mostem.

W dniu 18 października 2018 r. zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań  podjął uchwałę 21/2018 w sprawie wyboru projektów dofinansowania w konkursie  RPWP.03.03.03 IZ 00 30 001/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.

Równocześnie Zarządu Województwa Wielkopolskiego 18 października 2018 r. zatwierdził zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu na łączną kwotę 17.102.906,43 złotych.

Dzięki zwiększeniu alokacji środków unijnych złożony przez gminę Śrem projekt pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo – rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina” został wybrany do realizacji i otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.938.751,68 zł.

Radosław Pawliński

Radosław Pawliński

Rodowity śremianin, z miastem związany całym sercem. Administrator infrastruktury obsługującej portal naszsrem.pl i pasjonat nowych technologii spod różnych znaków. Entuzjasta IT od pierwszego zetknięcia z komputerem. Pierwsze kroki w internecie stawiał jeszcze w czasach dominacji 0202122. Gadżeciarz. Zafascynowany wolnym i otwartym oprogramowaniem. Zapalony kibic sportowy.

Zostaw komentarz

Dołącz do Newslettera