Zenon Jahns, Starosta Śremski podczas oficjalnego otwarcia basenu w Śremie

Sygnalizacja świetlna oraz kamery na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Chłapowskiego w Śremie

Zenon Jahns, Starosta Śremski podczas oficjalnego otwarcia basenu w Śremie

Grażyna Matysiak, kierownik obiektu podczas oficjalnego otwarcia basenu w Śremie
Sławomir Olgierd Kramm oraz Jarosław Wiśniewski podczas oficjalnego otwarcia basenu w Śremie

Latest news