Hieronim Bartkowiak, dyrektor DPS w Psarskim z prestiżową nagrodą

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Corocznie w tym dniu przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Wyróżnienie od Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał Hieronim Bartkowiak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarskim.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 21 listopada 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Uroczystość otworzyła Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów. W spotkaniu uczestniczył Bartosz Żeleźny Zastępca Burmistrza Śremu.

Hieronim Bartkowiak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarskim

Hieronim Bartkowiak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarskim został nagrodzony za działalność zawodową, liczne inicjatywy społeczne na rzecz osób najbardziej potrzebujących oraz rozwój wolontariatu. Hieronim Bartkowiak pełni funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Psarskim i Prezesa Fundacji Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. Potrafi umiejętnie łączyć działalność zawodową i społeczną, wykazuje profesjonalizm oraz zaangażowanie w różnorodne aktywności w sferze edukacji, kultury i pomocy ludziom z rozmaitymi problemami.

Działalność prowadzonego Domu Pomocy Społecznej ukierunkowuje przede wszystkim na podopiecznych, tworząc warunki do rozwoju osobowości, podnoszenia sprawności i uczenia samodzielności. Cel ten jest realizowany jest poprzez rehabilitację, zaspokajanie potrzeb bytowych i opiekuńczych. Różnorodność prowadzonych zajęć zapewnia podopiecznym życie w poczuciu użyteczności społecznej, bezpieczeństwa oraz zadowolenia.

Zasięg działania prowadzonej przez Niego Fundacji obejmuje wiele sfer życia społecznego osób wymagających wsparcia. Szczególną opieką otacza osoby bezdomne poprzez prowadzenie Hostelu w Nochowie oraz Domu dla bezdomnych kobiet w Śremie.

Kolejnym ważnym aspektem działalności Fundacji, kierowanej przez Pana Bartkowiaka jest realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, wspierającego osoby i rodziny, które z powodu niskich dochodów nie mogą sobie zapewnić odpowiednich produktów żywnościowych.

Fundacja podejmuje także działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach prowadzonego Koła „Smoki” oraz organizuje zajęcia socjoterapeutyczne i kompensacyjno-korekcyjne w ramach prowadzonej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży mającej problemy edukacyjne. Z inicjatywy Dyrektora przy Fundacji powstało Lokalne Centrum Wolontariatu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Materiał dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Śremie.

Similar Posts

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.