To już 70 lat śremskiego koła wędkarskiego

W niedzielę, 16 sierpnia br. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 127 Śrem – Miasto obchodziło 70-lecie swojego istnienia. Pan Marek Szalony, prezes przedstawił nam historię koła oraz jego cele.

Zaraz po wyzwoleniu miasta spod okupacji hitlerowskiej, grupa aktywistów, w tym m.in. koledzy: Bogusław Danielewicz, Kazimierz Furmanek, Stefan Jurczyński, marian Paź, Roman Sipiński, Leon Śniedziewski, Leon i Franciszek Szymańscy, Leon Tomaszewski i Aleksander Tomyślak, powołali Towarzystwo Wędkarskie „Warta”. Jak się później okazało, duża liczba miłośników sportu wędkarskiego, a także ponadprzeciętne zaangażowanie założycieli Towarzystwa, doprowadziły w krótkim czasie do znaczącego wzrostu liczby jego członków.

Pierwotna działalność towarzystwa skupiała się na uzyskaniu, w porozumieniu z okolicznymi rybakami, dostępu do coraz większej liczby akwenów. Nie zapominano również o licznych w owych czasach imprezach integrujących środowisko wędkarskie.
Z chwilą powstania w roku 1950 w Warszawie Polskiego Związku Wędkarskiego i utworzeniu w poznaniu Zarządu Okręgu. Towarzystwo Wędkarskie „Warta” jako jedno z pierwszych zgłosiło swój akces przynależności do PZW. Do najważniejszych zasług pierwszych członków Koła, oczywiście obok jego powołania, należy też szybkie zorganizowanie i wyposażenie funkcjonującej do dzisiaj choć już w nieco innych strukturach – Społecznej Straży Rybackiej.

W początkach swojej działalności, podobnie jak w wielu takich przypadkach, Koło narażone było na trudności logistyczne i organizacyjne, brakowało m.in. wyposażenia technicznego czy stałej siedziby. Zaangażowanie i determinacja aktywistów Koła przy jednocześnie dużej przychylności władz doprowadziła ostatecznie do udostepnienia pomieszczeń w Radzie Miejskiej, była to pierwsza oficjalna siedziba Koła Śrem-Miasto.

W swojej długiej historii Koło PZW Śrem-Miasto i nadal ma swoich przedstawicieli w Zarządzie Okręgu PZW w Poznaniu. Spośród najbardziej zasłużonych wymienić należy m.in. kol. Franciszka Koniecznego – wieloletniego członka Zarządu Koła i Okręgu, odznaczonego za swoja prace społeczną Złota Odznaką za Zasługi z wieńcami. Grzegorz Stankowski – wieloletni prezes Koła, który sprawował swoją funkcję od 1981 do 1996 roku. Kol. Edmund Roszak – Prezes Koła Śrem-Miasto do roku 2010, a obecnie członek prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu i Honorowy Prezes Kół rejonu X-ego

Obecna liczba członków Koła PZW Śrem-Miasto nieznacznie przekracza 800 osób. Co i tak jest jednym z najlepszych wyników w poznańskim okręgu PZW. Koło w chwili obecnej jest odpowiedzialne za zarybienie i opiekę nad dwoma znaczącymi dla mieszkańców Śremu akwenami: odcinka rzeki Warty, stanowiącego obwód rybacki rzeki Warty nr 6 oraz Zalewu Śrem-Gaj A Na Zalewie odbywa się corocznie kilkadziesiąt zawodów wędkarski rangi lokalnej, rejonowej i okręgowej. Siłą rzeczy Koło dokłada wszelkich starań do tego by zarówno zbiornik jak i jego otoczenie stanowiły dużą atrakcję dla odwiedzających zalew wędkarzy. Efektem podejmowanych wysiłków, w większości opartych na zaangażowaniu i pracy społecznej członków Koła jest m.in. miejsce dzisiejszych obchodów. Dużym wyzwaniem jest także utrzymanie porządku i czystości brzegów zalewu zarówno ze względu na wędkarzy jak i na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, w tym zakresie nieoceniona staje się pomoc instytucji publicznych. Prace utrzymaniowe realizowane przez Koło Śrem Miasto związane są również z utrzymaniem istniejących stanowisk wędkarskich i walorów estetycznych otoczenia.

Koło Śrem-Miasto bierze również aktywny udział w organizacji sportu wędkarskiego. Za sprawę priorytetową uznajemy przede wszystkim aktywizację i stwarzanie szansy dla młodych adeptów sztuki wędkarskiej. Dość powiedzieć, że nasi juniorzy odnoszą znaczące sukcesy w zawodach szczebla rejonowego i okręgowego. Niech tego najlepszym przykładem będzie tegoroczny nieoficjalny drużynowy tytuł Mistrzów Rejonu X w kategorii junior. Nie zapominamy też o najmłodszych. Do stałego kalendarza imprez wędkarskich w Śremie, weszły już organizowane corocznie i cieszące się dużą frekwencją zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Dla swoich członków Koło przygotowuje w każdym sezonie kilkanaście zawodów na różnych akwenach i w różnych dyscyplinach wędkarskich. Ponadto każdego roku organizowane są również zawody wyższej rangi, a często również okolicznościowe.

Marek Szalony, Prezes Koła PZW nr 127 Śrem-Miasto

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.